→ JPG (3.13 MB) → PDF A3 (5.33 MB) → PDF A3 (767 KB) → DOC (3.66 MB) → HTML (13.2 KB)

WIELKI ODPUST

w Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej

400 lat obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej w Bochni

30 września  7 października 2018 r.
w roku św. Stanisława Kostki

„Przez Maryję do życia w Duchu Świętym”

Niedziela, 30 IX 2018 r.

„Przyjąć Dar Mądrości – by widzieć świat jak Maryja”

  6.00 – Msza św.

  7.30 – Msza św.

  9.00 – Msza św.

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną

14.30 – Msza św.

17.00 – Procesja Różańcowa

18.00 – Msza św.

19.30 – Msza św.

Poniedziałek, 1 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Rozumu – by żyć wszystkimi prawdami wiary”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Szkoła Podstawowa nr 1 z klasami gimnazjalnymi
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną
• Zespoły Szkół nr 2 i nr 3

17.00 – Msza św.
• Wolontariat Maryjny, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Franciszkański Zakon Świeckich, Czciciele Jezusa Miłosiernego, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota „Strumienie Wody Żywej”
• Pielgrzymi z Gawłowa, Krzyżanowic, Proszówek, Sobolowa i Pogwizdowa

18.00 – Procesja Różańcowa

Wtorek, 2 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Rady – by służyć bliźnim”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Szkoła Podstawowa nr 7 z klasami gimnazjalnymi

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną pod przewodnictwem JE ks. abpa Henryka Nowackiego
• Zespół Szkół nr 1
• II Liceum Ogólnokształcące z klasami gimnazjalnymi oraz Liceum Akademickie

17.00 – Msza św.
• Akcja Katolicka, Ruch „Światło-Życie”, Kręgi Rodzin, Ruch „Wiara i Światło”
• Pielgrzymi z Łężkowic, Chełmu, Gierczyc, Łapczycy i Starego Wiśnicza (2018)

18.00 – Procesja Różańcowa

19.30 – Msza św.
• Pielgrzymi z parafii św. Pawła Apostoła w Bochni

Środa, 3 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Męstwa – by stawiać tamę złu i grzechowi”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Pielgrzymi z Królówki

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną
• I Liceum Ogólnokształcące

17.00 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Stanisława Salaterskiego
• Służba Zdrowia, Nauczyciele i Wychowawcy, KSW
• Pielgrzymi z Borku, Rzezawy, Krzeczowa, Gorzkowa i Brzeźnicy

18.00 – Procesja Różańcowa

Czwartek, 4 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Umiejętności – by odkryć i wypełnić wolę Bożą”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Szkoła Podstawowa nr 4

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną
• Szkoła Podstawowa nr 2

17.00 – Msza św.
• Róże Żywego Różańca, Grupy Modlitewne św. Pio i św. Charbela
• Pielgrzymi z Kłaja, Cikowic, Mikluszowic, Trzciany i Rajbrotu

18.00 – Procesja Różańcowa

19.30 – Msza św.
• Pielgrzymi z parafii św. Jana Nepomucena w Bochni

Piątek, 5 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Bojaźni Bożej – by kochać, a nie bać się Boga”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Szkoła Podstawowa nr 5

10.30 – Różaniec św.

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną pod przewodnictwem JE ks. bpa Leszka Leszkiewicza
• Diecezjalna Pielgrzymka Rencistów, Emerytów, Wdowców, Wdów i Starszych wiekiem

17.00 – Msza św.
• KSM, Wspólnota „Chrystus w Solnym Mieście”, Grupy Młodzieżowe
• Pielgrzymi z Lipnicy Murowanej, Chronowa, Kobyla i Nowego Wiśnicza

18.00 – Procesja Różańcowa

19.30 – Adoracja „Chrystus w Solnym Mieście”

Sobota, 6 X 2018 r.

„Przyjąć Dar Pobożności – by dostrzegać w Bogu miłującego Ojca”

  6.30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Godzinki

  7.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej

  9.00 – Msza św.
• Jubileusze kapłańskie i małżeńskie oraz 60-lecie Kapłaństwa ks. prałata Stefana Wala
• Święto Batalionowe XXI Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną
• Liturgiczna Służba Ołtarza, DSM, Grupy Dziecięce
• Pielgrzymi z Poręby Spytkowskiej i Muchówki

15.00 – Nabożeństwo z błogosławieństwem małych dzieci

17.00 – Msza św.
• Pielgrzymki Straży Pożarnych, Policji, Straży Miejskiej, Kolejarzy, Hutników, Sołtysów i Samorządowców
• Pielgrzymi z Brzeska i Czchowa

18.00 – Procesja Różańcowa

Niedziela, 7 X 2018 r. – 84. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej

„Przyjąć Ducha Świętego – by żyć pełnią życia”

  6.00 – Msza św.

  7.30 – Msza św.

  9.00 – Msza św.

11.00 – Msza św. z Procesją Eucharystyczną
• Cech Rzemiosł Różnych, Pracownicy Kopalni Soli w Bochni, Pracodawcy i ludzie pracy z Bochni i okolic
• Pielgrzymi z Uścia Solnego, Drwini, Cerekwi, Okulic i Żegociny

14.30 – Msza św.
• Uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej

17.00 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Andrzeja Jeża z udziałem Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni
• Caritas, Civitas Christiana, Redakcja „Zwiastuna Maryi”, Poradnia Rodzinna i ARKA

18.00 – Procesja Różańcowa ulicami Bochni

Po Procesji – Msza św.

Potem – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą św. o godz. 23.00